Jesteś tutaj: Start / KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

22-24 WRZEŚNIA

1)     22.09.2019 r. o godz. 10.00 rocznica Bitwy nad Bzurą wyjście grupy uczniów z kl. IIc (opiekę sprawuje Pan M. Konarski);

2)     23.09.2019 r. o godz. 15.30 wyjście grupy uczniów z kl. IAg na uroczystości związane z  rocznicą śmierci dr Antoniego Troczewskiego (opiekę sprawuje p. M.  

         Wesołowska);

3)     23.09.2019 r. wyjazd grupy uczniów kl. IIc do Gorzewa nad jezioro na kurs nurkowania (opiekę sprawują p,M. Konarski, p.K. Borowiak,  p. K. Stasiak);

4)     24.09.2019 r. wyjazd grupy uczniów kl. IIc do Gorzewa nad jezioro na kurs nurkowania (opiekę sprawują p. M. Konarski, p. P. Zawadzki, p. K. Stasiak).

20 września 2019

17-20 WRZEŚNIA

1.    W najbliższym czasie uczniowie klas pierwszych wezmą udział w biwakach integracyjnych w Chodczu pod opieką wychowawców klas oraz pedagogów (szczegółowe informacje u p. Edyty Gustowskiej) :

17-18.09.2019 r.  - uczniowie klas IAg, IDg

18-19.09.2019 r.  - uczniowie klas IBg, ICg

2.    17.09.2019 r. w godz. 11.30 wyjście klasy IIID do KDK na Lekcję w kinie (opiekę sprawuje p.I. Podlasiak);

3.    17.09.2019 w 8.00 – 8.45 spotkanie grupy uczniów z przedstawicielami Olimpiady Zwolnieni z teorii (szczegółowe inf.  p. A.Głuszcz);

 4.    17.09.2019 r. zawody sportowe (opiekę sprawuje p. A. Obielska, p.M. Konarski);

5  18-20.09.2019 r. wycieczka kl. IIIb do Krakowa (opiekę sprawuje  p.A. Obielska, p.M. Konarski, p.W. Ladorudzki)

Odbiór legitymacji szkolnych przez rodziców/prawnych opiekunów dotyczy wyłącznie uczniów klas I.

16 września 2019

9-20 WRZEŚNIA 2019

W najbliższym czasie uczniowie klas pierwszych wezmą udział w biwakach integracyjnych w Chodczu pod opieką wychowawców klas oraz pedagogów  :

1)     09-10.09.2019 r. - uczniowie klas IA, ID

        10-11.09.2019 r. - uczniowie IB, IC

       17-18.09.2019 r. - uczniowie klas IAg, IDg

       18-19.09.2019 r. - uczniowie klas IBg, ICg

2)     12.09.2019 r.  o godz. 17.00 odbędą się zebrania rodziców klas I-III.

                                o godz. 17.15  w pokoju nauczycielskim odbędzie się zebranie  rady rodziców . 

3)     17.09.2019 r. w godz. 11.30 wyjście klasy IIID do KDK na Lekcję w kinie (szczegółowe informację u Pani Edyty Gustowskiej).

 

W dniu 20.09.2019 r. upływa termin wpłaty dobrowolnej składki na ubezpieczenie uczniów w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk

SKŁADKI WYNOSZĄ:

- klasy I-II    60 zł (w tym 5 zł na papier ksero)

- klasy III     65 zł (13 m-cy ubezpieczenia oraz 5 zł na papier ksero).

Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej mogą się zwrócić w formie pisemnej do Dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie. Kwoty należy wpłacić do księgowości I LO zbiorczo za całą klasę, może tych wpłat dokonywać skarbnik klasowy po zebraniu większej sumy pieniędzy. Rodzic nie ma obowiązku ubezpieczania dziecka w szkole.

 

5 września 2019

MEN ogłasza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej została ogłoszona rekrutacja do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Zwracamy się w związku z tym z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród uczniów informacji o naborze. Jesteśmy przekonani, że możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów przez dzieci i młodzież w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, ma istotne znaczenie.  

Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa (link: https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy).   

Z wyrazami szacunku  

Biuro Organizacyjne

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

17 czerwca 2019

19 CZERWCA

1)     19.06.2019 r. o godz. 900 uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas  I-II.

       19.06.2019 r. o godz. 11.00 posiedzenie Rady Pedagogicznej.

14 czerwca 2019
Przejdź do - ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spektakl ,,Pół na pół” w reżyserii Wojciecha Malajkata z udziałem Piotra Szwedesa i Piotra Polka do Kutnowskiego Domu Kultury, który odbędzie się 27 czerwca o godzinie 19:30. `

 

11 czerwca 2019