Jesteś tutaj: Start / KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

7-10 STYCZNIA 2020

1)  07.01.2020 r. w godz. 11.50 – 12.35 w sali gimnastycznej uczniowie kl. III  spotkają się przedstawicielami uczelni Uniwersytetu w Cambridge;

2) 7.01.2020 r. (wtorek) o godz. 14.30 klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zajęcia w tym dniu zakończą się po 7 godz. lekcyjnej.

3) 8.01.2020 r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej KDK odbędzie się Koncert Noworoczny. Serdecznie zapraszam i proszę o przekazanie zaproszenia wszystkim rodzicom oraz uczniom. W tym dniu zajęcia lekcyjne zakończą się  o godz. 10.35, następnie młodzież z wychowawcami klas spotyka się  o godz. 11.40 w holu KDK.

4) 9.01.2020 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się Gala JAŚKI 2020 oraz Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zbiórka młodzieży, spotkanie wychowawców  klasami o godz. 9.40.

5) 10.01.2020 r. wyjazd grupy uczniów na etap okręgowy Olimpiady Statystycznej w Łodzi.

6) 13-26.01.2020 r. ferie zimowe.

 W dniach 2-29.01.2020 odbywać się będą próbne egzaminy maturalne.

3 stycznia 2020

KOMUNIKAT

1)  23-31.12.2019 r. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA. W okresie przerwy świątecznej administracja szkoły pracować będzie w godz. 8.00 -14.00.

2) Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 7.01.2020 r. (wtorek) o godz. 14.30. Zajęcia w tym dniu zakończa się po 7 godz. lekcyjnej.

W dniach 02-29.01.2020 odbywać się będą próbne egzaminy maturalne 

3) W dniu 8.01.2020 r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej KDK odbędzie się Koncert Noworoczny. Serdecznie zapraszam i proszę o przekazanie zaproszenia wszystkim rodzicom oraz uczniom. W tym dniu zajęcia lekcyjne zakończa się o godz. 10.35, następnie młodzież z wychowawcami klas spotyka się o godz. 11.40 w holu KDK.

4) W dniu 9.01.2020 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się Gala JAŚKI 2020 oraz Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zbiórka młodzieży, spotkanie wychowawców z klasami o godz. 9.40.

20 grudnia 2019

13 -20 GRUDNIA

 • 13.12. godz. 16.00 - spotkanie z kombatantami w ramach projektu „Bliżej siebie – kombatanci i młodzież”.
 • 13.12. - wyjazd uczniów naszej szkoły – Michała Fetera i Eryka Woźniaka (kl. IId) na podsumowanie projektu „Młodzi głosują” (opieka- p. dyr. Przemysław Zawadzki).
 • 13.12. - wyjazd 7 uczniów na II etap Olimpiady Wiedzy o Mediach (opieka - p. A. Głuszcz).
 • 16.12.- 11.50 – 13.30 kl. IAg warsztaty dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu „Zrozum mnie”.
 • 17.12. - wyjazd kl. IIIc iIIc do Łodzi(opieka- pp.: M. Konarski, W. Ladorudzki, K. Borowiak, A. Obielska).
 • 18.12. godz. 17.00 - wieczorek muzyczny przygotowany przez uczennicę kl. IIc  Karolinę Żak i ucznia kl. IA Mateusza Józefkowicza.
 • 20.12.2019 r. o godz. 12.00 w sali gimnastycznej odbędzie się szkolne spotkanie wigilijne (szczegółowe inf. ks. B. Bartlewski i p.K. Stasiak). 
 • 23-31.12.2019 r. - ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • Wigilie klasowe mogą być organizowane wyłącznie w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) po zakończeniu wigilii ogólnoszkolnej (około godz. 13.30)  
 • Koncert Noworoczny odbędzie się 8 stycznia 2020 r. godz. 12.00 w KDK

 

13 grudnia 2019

UWAGA! Konkurs dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego

Celem Konkursu jest wyłonienie radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Zadaniem kandydatów na radnych biorących udział w Konkursie jest opracowanie i zgłoszenie do Konkursu pracy konkursowej w jednej z form (tj. jako praca pisemna, prezentacja multimedialna, film). Szczegółowe warunki przygotowania i zgłoszenia prac konkursowych określa Regulamin Konkursu.

 

Informacja o Konkursie.pdf

13 grudnia 2019

Harmonogram matur próbnych

Przedmiot

Poziom

Termin

Godzina

Czas trwania

Język polski

PP

2.01.2020

7.50

170

Biologia

        PR

2.01.2020

13.30

180

Matematyka

PP

3.01.2020

7.50

170

Historia

        PR

3.01.2020

13.30

180

J. ang J. niem. J. fran

PP

7.01.2020

7.50

120

J. ang.

         PR

7.01.2020

13.30

150

Geografia

         PR

10.01.2020

7.50

180

Fizyka

         PR

10.01.2020

13.30

180

Chemia

         PR

10.01.2020

7.50

180

J. polski

         PR

10.01.2020

13.30

180

Matematyka

         PR

28.01.2020

7.50

180

Wiedza o społ.

         PR

28.01.2020

13.30

180

J. niemiecki/ J. fran.

         PR

29.01.2020

7.50

150

11 grudnia 2019

6-13 GRUDNIA

1)     6.12.2019 r. mija termin podania propozycji śródrocznych ocen niedostatecznych uczniom kl. I-III.

2)     6.12.2019 r. wyjazd grupy uczniów na Konkurs Chemiczny do Płocka pod opieką p.Alicji Jaros.

3)     6-8.12.2019 r. Finał Ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka; w naszej szkole funkcjonować będzie kutnowski sztab akcji.

4)      9.12.2019 r.

- godz. 12.45 – 14.25 warsztaty dla młodzieży z klasy Ia dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu „Zrozum mnie”

- godz. 16.30 zebranie Rady Rodziców,

- godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-III.

- godz. 17.30 – 18.00 poniedziałkowy dyżur nauczycieli.

5)     10.12.2019 r. o godz. 10.00 wyjście klas: Idg, IId, IIId do KDK na wykład Przemysława Owczarka nt: „Poezja współczesna wyrazem wojennej traumy” (opiekę sprawują p.: A. Wesołowska, E. Walczak. A. Mazur).

6)     11.12.2019 r. wyjazd klasy IIId na Uniwersytet Łódzki „Środy z polonistyką” (opiekę sprawują: E. Walczak, A. Wdowiak, A. Wesołowska).

7)     11-13.12.2019 r. wyjazd klasy IIIa na warsztaty informatyczne do Łodzi (opiekę sprawują p.: J. Sobol, A. Horwat, A. Michałkiewicz).

8)     12.12.2019 r. wyjazd grupy uczniów do Sejmu pod opieką p. A. Głuszcz.

9)     12.12.2019 r. o godz. 13.00 odbędzie się konkurs języka angielskiego „Jersz” (szczegółowe informacje p.Magdalena Golan).

10)   13.12.2019 r. wyjście klasy Id do WSGK na debatę dotyczącą narkomanii i dopalaczy pod opieką p. E. Gustowskiej.

11)   13.12.2019 r. w godz. 12.45 – 14.25 warsztaty dla młodzieży z klasy Ic dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu „Zrozum mnie”.

 Wigilie klasowe odbędą się  wyłącznie w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) po zakończeniu wigilii ogólnoszkolnej (około godz. 13.30).  

5 grudnia 2019